เทคโนโลยีพลังงานสะอาด

Bio Fusion ผลิตจากชีวมวล ซึ่งเป็นวัสดุที่เหลือจากธรรมชาติ นำมาผ่านกระบวนการ บด อบ และเก็บในระบบปิด ทำให้ได้เชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิง

ใช้ปริมาณที่น้อยกว่าเชื้อเพลิงแข็ง แต่ให้ค่าความร้อนสูงกว่า ด้วยการเผาไหม้ที่มีประสิทธิภาพสูง เปลี่ยนมาใช้ Bio Fusion จึงช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดเชื้อเพลิงลงได้

ประหยัดต้นทุนการขนส่ง

เพราะกระบวนการผลิตของ Bio Fusion มีการบด อัด ตัวเชื้อเพลิงให้มีอนุภาคเล็ก จึงทำให้การขนส่ง Bio Fusion ในแต่ละเที่ยว ขนส่งได้ปริมาณที่มากกว่า พลังงานเชื้อพลิงแบบแข็งทั่วไป

เทคโนโลยีพลังงานสะอาด
ลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิง
ประหยัดต้นทุนการขนส่ง

Bio Fusion คืออะไร?

พลังงานเชื้อเพลิงสะอาด ทางเลือกใหม่ของภาคอุตสาหกรรม

ปัจจุบันภาคอุตสาหกรรมกำลังเผชิญภาวะซบเซา ธุรกิจจึงจำเป็นต้องมองหาทางเลือกพลังงานเชื้อเพลิงใหม่ เพื่อลดต้นทุนให้กับธุรกิจ

ทางบริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงได้ทำการศึกษาวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำหลากหลายแห่งทั้งในและต่างประเทศจนสามารถผลิตพลังงานเชื้อเพลิงสำหรับภาคอุตสาหกรรมออกมาได้ในชื่อ Bio Fusion เชื้อเพลิงพลังงานสะอาด ที่ให้ผู้ประกอบการประหยัดต้นทุนเชื้อเพลิงมากกว่าเดิม

ขั้นตอนการทำงาน

เปลี่ยนใช้ Bio Fusion แทนเชื้อเพลิงเดิมของท่าน
สอบถามข้อมูล
เพื่อประเมินเบื้องต้น
shutterstock_587987249
นัดหมายเพื่อเข้า
เยี่ยมชมโรงงาน
เพื่อประเมินหน้างาน
shutterstock_1162916485
ติดตั้ง
และประเมินผลการดำเนินการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Line ID
@biofusion
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Our Solution for your Business

จุดเด่นของ Bio Fusion ต่อธุรกิจของคุณ

Cost Down

ลดต้นทุนพลังงานเชื้อเพลิงในธุรกิจของคุณ

ด้วยประสิทธิภาพของ Bio Fusion ที่ให้ค่าความร้อนอยู่ที่ 5,000 – 6,500 Kcal/Kg (ARB) ซึ่งสูงกว่าเชื้อเพลิงแข็งทั่วไป
จึงทำให้ลดปริมาณการใช้น้อยลง ประหยัดต้นทุนแต่ได้ประสิทธิภาพมากกว่า

หากโรงงานของคุณกำลังประสบปัญหา เรื่องต้นทุนเชื้อเพลิง ปรึกษาเรา!

Technical Support

ทาง Bio Fusion มีทีมผู้เชียวชาญที่สามารถ ให้คำปรึกษาและดูแลระบบ ตั้งแต่ขั้นตอนติดตั้งจนถึงขั้นตอนการใช้งาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดภายในโรงงานของคุณ

โรงงานของคุณกำลังต้องการ ที่ปรึกษาด้านพลังงาน ใช่ไหม? โทรหาเรา!

Value-Added Business

ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับธุรกิจของคุณ

เนื่องด้วยปัจจุบันปัญหาภาวะเรือนกระจกหรือโลกร้อนะถูกจัดเป็นปัญหาสำคัญหนึ่งของโลก และในภาคอุตสาหกรรมต่างก็ยังจำเป็นต้องดำเนินต่อไป จึงเป็นโอกาสสำคัญที่คุณสามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับโรงงานของคุณ และช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกทางด้วย

เปลี่ยนโรงงานของคุณ เป็นโรงงานสีเขียว เพิ่มคุณค่าของธุรกิจต่อสังคม ปรึกษาเรา!

Our Partner

Our Partner

ข่าวสารและกิจกรรม

บทความที่น่าสนใจ